با وجود قدمت علوم مهندسی و به ویژه مهندسی عمران در سطح کشور و کمیت و کیفیت مطلوب آموزش علوم مهندسی در ایران، آموزش در زمینه­ های مختلف مهندسی پل از کمیت و گاهی مواقع از کیفیت کمتری برخوردار است. با این وجود تشکیل کمیته آموزش توسط هیأت مدیره انجمن مهندسی پل ایران به تصویب رسید. از اهداف کمیته آموزش می­ توان به بهبود  بخشيدن به امور آموزشي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص در زمينه‌هاي تحليل، طراحي، ساخت، اجرا،  ارزيابي و مديريت ساخت، مقاوم سازي، ارتقاء، تعمیر، نگهداری و بهسازی پل در سطح کشور اشاره نمود.